9 in 1. With our knowledge, we break the horizon!

Facebook
RSS

Pupuh Dangdanggula

-
Gilang Arthi Lazawardi Ilham

MILANG KALA

Dinten ieu estu bingah ati, (10i)
ku jalaran panceg milang kala, (10a)
kenging kurnia ti Alloh, (8o)
rehing nambahan taun, (7u)
tepung taun umur sim abdi, (9i)
henteu weleh neneda, (7a)
ka Gusti Nu Agung, (6u)
malar umur teh mangpaat, (8a)
tebih bahla turta pinarinan rijki, (12i)
sumujud ka Pangeran. (7a)
Download Pupuh Dandangula.MP3

Leave a Reply

    Category List

    Follow it!

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

    Histats Counter

    Stats it!